Kwaliteit staat voorop

Kwaliteit van zorg betekent voor ons dat iedereen, elke dag weer, het beste uit zichzelf kan halen. Jaarlijks leggen wij verantwoording af over ons kwaliteitsbeleid met het kwaliteitsrapport.

Bekijk ons kwaliteitsrapport van 2016

Philadelphia levert kwaliteit

Kwaliteit van zorg staat bij ons altijd voorop. We gebruiken wetenschappelijke en beproefde behandel- en begeleidingsstrategieën. Dat begint meteen al bij de eerste kennismaking als we bekijken hoe we iemand het beste kunnen helpen.

Goede zorg- en dienstverlening draait voor ons om bijdragen aan de ontwikkeling van de mensen die wij ondersteunen. Centraal hierbij staan de eigen regie en ‘het beste uit jezelf’. Wij gaan een betekenisvolle verbinding aan met iedereen die van ons zorg- of ondersteuning ontvangt. Wij werken regelarm en zorgen dat onze interne processen en bedrijfsvoering op orde is.

Reflecteren op onze kwaliteit

Zowel onze eigen begeleiders als externe professionals reflecteren op onze kwaliteit. Tijdens de teamreflectie gaan teamleden met elkaar in gesprek over het zorg- en dienstverleningsproces. Zij kijken samen wat goed gaat en wat beter kan. Bij de teamreflectie gaat het erom te leren van de verhalen die met elkaar worden gedeeld. Alle teamverhalen zijn dan ook inzichtelijk voor alle medewerkers van Philadelphia, met de mogelijkheid om te zoeken op specifieke thema’s.

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Als lid van de brancheorganisatie VGN werken we actief mee aan het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het Kwaliteitskader is vormgegeven door zorgaanbieders, samen met cliëntenorganisaties (Platform VG, CG-Raad, LSR), beroepsorganisaties (NVAG, V&VN, NIP, NVO), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland (ZiN) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Onze deelname aan het kwaliteitskader houdt in dat we voortdurend en gestructureerd werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening door:

  • voor iedereen die bij ons in zorg is een actuele Afsprakenkaart te hebben met aandachtspunten rond veiligheid en gezondheid;
  • iedereen die van ons zorg of ondersteuning ontvangt en eventueel ook verwanten uit te nodigen om ervaringen met ons te delen middels de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’;
  • collega-aanbieders en externen een kijkje in onze keuken te gunnen door middel van een methode die we samen met Arduin, Radar en Tranzo/Tilburg University hebben ontwikkeld;
  • jaarlijks verantwoording afleggen over ons kwaliteitsbeleid met een kwaliteitsrapport.

Meer lezen over onze kwaliteit?

 

 

 

Vragen

Zoeken in de veelgestelde vragen?


Zoek een locatie