Download hier de
>> Algemene Inkoopvoorwaarden Philadelphia.

 

Voor leveranciers

Op alle rechtshandelingen die Stichting Philadelphia Zorg aangaat zijn de Inkoopvoorwaarden van toepassing. Conform de Inkoopvoorwaarden hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen.
 

Hoe moet ik mijn facturen aanleveren?

Facturen moeten in een PDF of XML bestand worden aangeleverd (elke factuur in een apart bestand).  Deze kunt u sturen naar ons factuur-mailadres: crediteuren@philadelphia.nl

Alle verzonden facturen naar het factuur-mailadres worden geautomatiseerd ingelezen.

Gelieve geen herinneringen/aanmaningen naar het factuuradres sturen. Hiervoor kunt u contact opnemen via crediteurenadministratie@philadelphia.nl .

Door het sturen van een herinnering/aanmaning naar het factuuradres, komt uw factuur dubbel in het systeem ProActive. Dubbele facturen worden beiden geblokkeerd, met grote vertraging tot gevolg. Dit willen wij uiteraard graag voorkomen, zodat wij tijdig aan de betalingsverplichting kunnen voldoen.

Facturen versturen onder vermelding van de aangegeven kostenplaats en de juiste tenaamstelling, binnen Philadelphia zorg kennen we de volgende officiële tenaamstellingen.
 

Officiële tenaamstellingen Philadelphia Zorg


Stichting Philadelphia Zorg

Stichting Philadelphia Arbeidsintegratie en Uitzendgilde

Werk & Begeleiding Holding B.V.

Werk & Begeleiding Digicontact B.V.

Stichting Horeca en recreatie

Werk & Begeleiding Flevoland & Gooi B.V.

Werk & Begeleiding Groot Apeldoorn B.V.

Werk & Begeleiding Groot Veluwe B.V.

Werk & Begeleiding Noord Holland B.V.

Werk & Begeleiding Noord Nederland B.V.

Werk & Begeleiding Oost Nederland B.V.

Werk & Begeleiding West Gelderland B.V.

Werk & Begeleiding Zuid Holland & Zeeland B.V.

Werk & Begeleiding Zuid Limburg B.V

 

Contact


Ik kan mijn factuur niet digitaal versturen, u kunt gebruik maken van onderstaand postadres:

Stichting Philadelphia Zorg
Postbus 1255
3800 BG Amersfoort

 

Ik heb een zakelijke vraag voor het hoofdkantoor, neem contact op met het hoofdkantoor

T (033) 760 20 00
E info@philadelphia.nl

Ik wil graag meer weten...

Image
Bel of mail ons

Zoek naar locaties bij mij in de buurt