Zelf je weg kiezen!

Je wilt je eigen keuzes maken en zo zelfstandig mogelijk leven. Wij bespreken met jou welke ondersteuning jij nodig hebt. Zodat jij een zo prettig mogelijk leven kunt leiden.

Neem contact met ons op

Leven met een lichte verstandelijke beperking

Je wilt je eigen keuzes maken en zo zelfstandig mogelijk leven. Wij hebben nagedacht over hoe we jou het beste kunnen ondersteunen. We leggen uit wat we belangrijk vinden en hoe het jou kan helpen. Zodat jij een zo prettig mogelijk leven kan leiden.

Meedoen in de maatschappij

Jij staat midden in de maatschappij en je hebt verantwoordelijkheden. Naast je sociale leven is een zinvolle invulling van je dag belangrijk. Daarom ondersteunen we graag bij het vinden van werk dat bij je past. Zodat jij stappen kunt maken en blijft groeien.

Zelf keuzes maken

Jij maakt je eigen keuzes. Wij kijken samen met jou hoe je steeds zelfstandiger kunt worden. Bijvoorbeeld door nieuwe dingen te leren en uit te proberen. Zo weet je steeds beter wat bij je past en kun je prettig en zelfstandig leven.

Gezien en gehoord worden

Wij bespreken met jou welke ondersteuning jij nodig hebt. Zodat je zoveel als mogelijk zelf kunt doen en het leven kan leiden zoals jij dat wilt. We luisteren naar je en kijken graag met jou naar hoe jij jouw wensen kunt realiseren.

Jezelf zijn

Jij leeft je eigen leven en je mag jezelf zijn. Wij helpen je graag om uit te vinden wat jouw talenten zijn. Zodat je kunt doen wat bij je past.

Gesteund worden

Je kunt bij ons terecht. Wij zijn er voor je en ondersteunen jou. Ook als je iets niet begrijpt of het even wat minder goed gaat. Samen kijken wij naar jouw mogelijkheden. Zodat jij weer zelf verder kunt.


Weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Vragen

Wat is ambulante ondersteuning?

Het woord ambulant betekent dat iets geen vaste plaats kent. Als je ambulante ondersteuning krijgt bij Philadelphia dan woon je zelf niet op een locatie van Philadelphia maar in je eigen huis. De ambulante begeleider komt bijvoorbeeld bij jou thuis langs of jullie treffen elkaar op de ontmoetingsplek in de buurt.


Wat als mijn kind doof of slechthorend geboren wordt?

De eerste drie levensjaren van een kind worden ook wel de kritieke periode genoemd. In deze tijd ontwikkelt een kind de zintuigen. Als er tijdens deze periode sprake is van gehoorproblemen dan levert dat vrijwel altijd een blijvende beperking van het auditief systeem op. Met andere woorden: prikkels zoals geluid en informatie zullen niet altijd via het gehoor door kunnen dringen in de hersenen. Een verstoorde auditieve ontwikkeling levert daarmee ook een verstoring op in de taalontwikkeling.


Wie kan deelnemen aan een leerwerktraject?

Het volgen van een leerwerktraject is voor iedereen die een arbeidsbeperking heeft en zich verder wil ontwikkelen en een specifiek vak wil leren. Dit kunnen jongeren zijn vanuit het speciaal onderwijs (praktijkschool of VSO), deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen, mensen vanuit het doelgroepenregister, etc. Neem als je niet zeker weet of jij aan het leerwerktraject kunt deelnemen gerust contact op met ons cliëntbureau. Zij kunnen samen met jou naar de mogelijkheden kijken.


Wat is het verschil tussen doof en slechthorend?

We gebruiken de term slechthorend wanneer iemand gehoorverlies heeft in één of beide oren. Wanneer dit gehoorverlies in beide oren 90 decibel of meer is dan noemen we dit doof.


Wie kan deelnemen aan het 'werkfit maken'-traject?

Als je een WIA-, Wajong, Ziektewetuitkering of uitkering via de gemeente krijgt dan kun je gebruikmaken van een traject met arbeidsgewenning als doel. Neem als je niet zeker weet of jij aan het traject kunt deelnemen gerust contact op met ons cliëntbureau. Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden.


Wanneer is ambulante begeleiding gewenst?

Ambulante begeleiding is nuttig wanneer je zelfredzaam genoeg bent om op jezelf te wonen. Je hoeft dan niet bij een woonlocatie van Philadelphia of een andere zorginstelling te wonen. Je kunt gewoon in je eigen huis blijven. Samen met jou bekijken we welke ondersteuning jij nodig hebt. Neem gerust contact met ons op als je twijfelt of ambulante ondersteuning iets voor jou is.


Met welke regels en wetten krijg ik te maken als ik iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in mijn organisatie wil laten werken?

De regels en wetten die van toepassing zijn verschillen per situatie. Het kan gaan om de: Participatiewet, banenafspraak, quotumwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De jobcoaches van Philadelphia hebben kennis en inzicht van al deze regelingen en voorzien je graag van de informatie die voor jouw situatie van toepassing is.


Zoek een locatie

Zoekopties